50 Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

16-04-2023 17:52

Zjazdy przewodnickie są okazją do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy, a przede wszystkim - do spotkania się i zawierania znajomości. Tegoroczny, Jubileuszowy Zjazd odbył się w Kielcach w dniach 15-16 kwietnia 2023 r.

 
50 Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich został zorganizowany przez PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego oraz Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek". Pierwszego dnia spotkaliśmy się w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Blisko 100 uczestników z regionu, miast całej Polski, a nawet i USA! Po oficjalnym otwarciu prowadzący: Jacek Śniadecki - prezes PTTK Kielce, Dominik Kowalski i Marcin Sołtys dokonali uroczystego blachowania nowych przewodników oraz wyróżnili godnością honorowych przewodników p. Marcina Dziewięckiego i prof. Krzysztofa Brachę. Następnie swoje referat wygłosili:

  • Cezary Jastrzębski - Historia Świętokrzyskiego Przewodnictwa
  • Krzysztof Myśliński - Szlakiem Kieleckiej Architektury Franciszka Kowalskiego
  • Michał Poros - Geopark Świętokrzyski UNESCO - Śladami Ziemi i Człowieka

Po przerwie obiadowej przyszedł czas na odwiedzenie Muzeum Narodowego w Kielcach, czyli Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Udaliśmy się zatem na Plac Zamkowy. Prowadzeni wspaniałą opowieścią przewodników muzealnych mogliśmy zobaczyć odnowione wnętrza pałacu, zobaczyć nową ekspozycję dzieł malarstwa i usłyszeć wspaniałe historie związane z artystami.

Kolejnego dnia odbyła się wycieczka do nowych atrakcji turystycznych regionu: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, Parku Legend Świętokrzyskich i Świętokrzyskiej Zagrody Kultury "Harmonia".

 

Grupę z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK przy naszym oddziale reprezentowali: Dorota Doniecka, Lech Stachura, Katarzyna Sorn, Magdalena Weber, Krzysztof Wiatr.