Medal Muzeum

Wykaz osób wyróżnionych

MEDALEM MUZEUM REGIONALNEGO PTTK

w Końskich

„ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ”.


 
Medale wraz z certyfikatem, na wniosek dyrektora Muzeum, przyznaje uchwałą Zarząd Oddziału PTTK w Końskich. 


Numer Medalu  Imię i nazwisko wyróżnionego 
001 Danuta Pakos
002 Adam Sosnowski
003 Antoni Szkurłat
004 Waldemar Komorowski
005 Bogdan Soboń
006 Jacek Kowalczyk
007 Grzegorz Wąsik
008 Bogdan Faworski
009 Jan Polak
010 Janusz Salata
011 Wiesław Turno
012 Zbigniew Gontek
013 Wojciech Pasek
014 Wojciech Studziński
015 Władysław Pająk
016 Arika Świtakowska
017 Robert Kubała
018 Kazimierz Wilk
019 Ireneusz Łukaszewski
020 Grzegorz Król
021 Krzysztof Wiatr
022 Stanisław Wydra
023 Wacław Pasek
024 Barbara Sekuła
025 Ryszard Garus
026 Jacek Pernal
027 Roman Pałosz
028 Tomasz Stawski
029 Krzysztof Sota
030 Dariusz Kowalczyk
031 Krzysztof Jasiński
032 Andrzej Danowski
033 Paweł Zań
034 Piotr Sosnowski
035 Zygmunt Stanek
036 Ewa Stachura
037 Bożena Patrzałek
038 Iwona Grodzka
039 Jerzy Grodzki
040 Stanisław Gąszcz
041 Alina Włodarczyk
042 Tadeusz Szymański
043 Jerzy Rajmund Stańczyk
044 Marian Turalski
045 Mariusz Ślifierz
046 Marian Kresa
047 Maciej Pasek
048 Sławomir Staciwa
049 Janusz Szociński
050 Marek Czech
051 Ryszard Cupiał
052 Sylwester Jedynak
053 Andrzej Liwocha
054 Regina Maciejczyk
055 Barbara Olszowy
056 Krystyna Salata
057 Lech Stachura
058 Maciej Sztolcman
059 Magdalena Weber
060 Krystyna Pasek
061 Zbigniew Dziubiński
062 Janusz Niewęgłowski
063 Zbigniew Kowalczyk
064 Andrzej Głowacki
065 Lucyna Jakubowska
066 Marek Kobyłecki
067 Ryszard Matynia
068 Grzegorz Kania
069 Remigiusz Krawczyk
070 Henryk Pisiałek
071 Maciej Łasiński
072 Paweł Kałwiński
073 Elżbieta Jankowiak
074 Jadwiga Dobiech
075 Grzegorz Malicki
076 Wojciech Wikiera
077 Ewelina Skrzynecka
078 Anna Kosmulska
079 Maciej Pobocha
080 Zbigniew Siewierski
081 Stanisław Kowalczyk
082 Jan Telecki
083 Małgorzata Lachowska
084 Katarzyna Fliślikowska
085 Daniel Rąbalski
086 Mateusz Kamoda
087 Andrzej Gruszkiewicz
088 Małgorzata Malanowicz
089 Andrzej Marek Lenart
090 Emilian Niemiec
091 Emilia Kupis
092 Anna Kaczmarczyk
093 Michał Młodawski
094 Krzysztof Dulewicz
095 Marian Prządo
096 Stanisław Górecki
097 Feliks Przyborowski
098 Jan Krawczyk
099 Tadeusz Nowakowski
100 Kądziela Marzena
101 Klusek Marian
102 Dębowska Ada
103 Kwietniewska-Cisak Marzenna
104 Cisak Stanisław
105 Śliwak Tadeusz
106 Gryglicki Mirosław
107 Nowak Stanisław
108 Ireneusz Biskupski
109 Stanisław Świadek
110 Wiesław Jakubowski
111 Grzegorz Raczkowski
112 Ryszard Cichoński
113 Radosław Nowek
114 Agnieszka Dzwonnik-Zatora