Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Wędrowiec Skarżyski” - Regulamin

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Wędrowiec Skarżyski” - Regulamin

 

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Wędrowiec Skarżyski” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej dla uczczenia 50-lecia działalności PTTK oraz 80-lecia nadania praw miejskich miastu.
 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Skarżyska-Kamiennej i okolic, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 8 rok życia i spełnił warunki zawarte w dalszej części regulaminu.
 5. Termin zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu wymaganych do zwiedzenia obiektów. Potwierdzenia należy dokonywać pieczątką zwiedzanego obiektu lub dowolną pieczątką zwiedzanej miejscowości. Potwierdzenia mogą także dokonywać przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy krajoznawstwa, organizatorzy turystyki, opiekunowie SKKT, kierownicy wycieczek szkolnych.
 7. Wycieczki odbyte w czasie zdobywania odznaki mogą być zaliczane na odznaki turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminami ich zdobywania.
 8. Weryfikację Odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25, tel. (0-41) 253-15-42.
 9. Dzienniczki oraz odznaka są odpłatne do nabycia w biurze Oddziału w Skarżysku-Kamiennej.
 10. Za wybitne zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Skarżyskiej Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.
 11. Przejście szlaków turystycznych na stopień srebrny i złoty może być zastąpione udziałem w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Skarżysku-Kamiennej.
 12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 

STOPIEŃ BRĄZOWY

 1. Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego
 2. Skarżysko-Kamienna – Sanktuarium MB Ostrobramskiej
 3. Michniów – Rezerwat przyrody „Kamień Michniowski”
 4. Michniów – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej
 5. Przejście szlaku turystycznego koloru żółtego: Skarżysko-Kamienna – cm. Partyzancki pod Skarbową Górą – Brzask – Bór – Rejów – Skarżysko-Zach. PKP – 30 km.

 

STOPIEŃ SREBRNY

 1. Wąchock – klasztor cystersów, muzeum
 2. Rezerwat przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”
 3. Rejów – ruiny wielkiego pieca, zalew, pomnik powstańców
 4. Bodzentyn – ruiny zamku, zabudowa miasteczka, Zagroda Świętokrzyska
 5. Przejście szlaków turystycznych:
 6. koloru czerwonego – Wąchock – Marcinków – Skarżysko-Kamienna – 6 km,
 7. koloru zielonego – Skarżysko Zach. PKP – Mostki – Kaczka – Wykus – 20 km.

 

STOPIEŃ ZŁOTY

 1. Szydłowiec – zamek – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
 2. Starachowice – Muzeum Regionalne PTTK
 3. Święty Krzyż – Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 4. Święty Krzyż – Klasztor – Muzeum
 5. Tarczek – kościół romański
 6. Starachowice – pozostałości wielkiego pieca – Muzeum
 7. Bliżyn – kościół drewniany, pozostałości wielkiego pieca
 8. Samsonów – ruiny huty
 9. Przejście szlaków turystycznych:
 • koloru niebieskiego – Berezów PKP – Michniów – Burzący Stok – Suchedniów PKP – 15 km,
 • koloru zielonego – Zagnańsk PKP – Bartków – Świnia Góra – Dalejów – Bliżyn – 26 km.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf