Od Autora

Niniejsze opracowanie jest szkicem prób jakie podejmowali lata temu i podejmują obecnie miłośnicy regionu w celu utworzenia w Końskich placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia. Ukazuje na przemian okresy ich wiary i zwątpienia. Jest swoistym hołdem złożonym przez obecnych działaczy PTTK, tym, którzy próbowali uchronić od zniszczenia ocalałe pamiątki naszej przeszłości i pragnęli zachować w pamięci potomnych znaczące wydarzenia z burzliwej historii narodu polskiego. 


Opracowanie jest też okazją do złożenia moich osobistych podziękowań wszystkim tym osobom, które pomagały w tworzeniu Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej. Zarówno wymienionym w tekście, jak i przez roztargnienie, nieświadomie pominiętych. Osobne słowa podziękowania kieruje do tych, którzy pomogli pokonać na muzealnej drodze kolejny krok do przodu i przyczynili się do przekształcenia Izby w Muzeum Regionalne PTTK. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że pomimo swojej desperacji w działaniu, Zarząd koneckiego Oddziału PTTK sam nie osiągnie głównego celu jakim jest utworzenie placówki muzealnej o statusie instytucji kultury. Placówki opartej na trwałych źródłach finansowania, posiadającej odpowiedni lokal i dostateczną przestrzeń do właściwej ekspozycji zbiorów

Apeluję więc w tym miejscu do przedstawicieli samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych o podjęcie współpracy nad tworzeniem tego właściwego i oczekiwanego od dziesiątek lat Muzeum Ziemi Koneckiej. 

To do Was Samorządowcy należy ostatni krok na tej wyboistej, muzealnej drodze. Na Wasze decyzje czekają historycy i regionaliści. Czekają prywatni kolekcjonerzy, pragnący przekazać nieodpłatnie niezwykle ciekawe zbiory. Czekają, myślę, wszyscy mieszkańcy Ziemi Koneckiej ...