Edycja 2010

Superpiechur Świętokrzyski - 2010

Obowiązujący kalendarz imprez

 

Lp. Nazwa imprezy Termin imprezy
miejsce zakończenia
Główny organizator Dystans
1. Unijny Maraton Pieszy
po G. Świętokrzyskich
1-2.05.2010
Mąchocice
O/Świętokrzyski PTTK 100 km
75 km
50 km
2. Cross Maraton
"Przez Piekło do Nieba"
15.05.2010
Sielpia
O/PTTK Końskie 42,2 km
21,1 km
3. Świętokrzyska 50-tka 22.05.2010 O/Świętokrzyski PTTK 50 km
4. Konecki Maraton Pieszy 19.06.2010
Sielpia
O/PTTK Końskie 50 km
5. Maraton Pieszy po Ziemi
Opoczyńskiej i okolicach
31.07.2010
Miedzna Murowana
Komitet Organizacyjny 50 km
6. Supermaraton Pieszy
"Konecka Setka"
27-29.08.2010
Sielpia
O/PTTK Końskie 100 km
75 km
7. Sielpia eXtreme
Maraton
11.09.2010
Sielpia
O/PTTK Końskie 50 km
25 km

 

Lista laureatów