Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlakami Tysiąclecia Po Ziemi Kieleckiej” - Regulamin i Wykaz Miejscowości

Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlakami Tysiąclecia Po Ziemi Kieleckiej”
Regulamin

 

§ 1

Dla upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości turystycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej, Zarząd Wojewódzki PTTK w Kielcach ustanowił w 1966 roku pierwszą w Polsce Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Szlakami tysiąclecia po Ziemi Kieleckiej”.

§ 2

Odznakę zdobywać może każdy turysta w ramach turystyki kwalifikowanej PTTK: pieszej, kolarskiej, motorowej.

§ 3

Odznaka przyznawana jest kolejno w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym w zależności od stopnia poznania regionu, udokumentowanego w książeczce kontrolnej.

Książeczką kontrolną jest książeczka uprawianej turystyki kwalifikowanej: pieszej, motorowej, kolarskiej.

§ 4

Odznaka przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach po złożeniu książeczki kontrolnej z własnoręcznymi wpisami wymieniającymi zwiedzane obiekty i potwierdzeniami pobytu w danych miejscowościach.

§ 5

Dla uzyskania odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić 15 dowolnie wybranych ze spisu miejscowości, na srebrną – dalszych 25 a na złotą z pozostałych 60 – 40 miejscowości.

§ 6

Odznakę brązową zdobywa się w ciągu jednego sezonu: turyści piesi mogą ją zdobywać w ciągu dwóch sezonów.

§ 7

Odznakę srebrną zdobywa się w ciągu sezonu następnego po uzyskaniu odznaki brązowej, można ją zdobywać w ciągu dwóch kolejnych sezonów, przy czym turystom pieszym przysługuje prawo zdobywania jej przez trzy sezony.

§ 8

Odznakę złotą zdobywa się w ciągu sezonu następnego po uzyskaniu odznaki srebrnej, można ją zdobywać w ciągu trzech kolejnych sezonów, przy czym turystom pieszym przysługuje prawo zdobywania jej przez cztery sezony.

§ 9

Pod pojęciem sezonu rozumie się rok kalendarzowy.

§ 10

Książeczki kontrolne należy składać celem weryfikacji do końca stycznia roku następnego.

Potwierdzenia pobytu w określonych miejscowościach można dokonywać w Urzędach Gminnych, na poczcie, w komisariatach MO, względnie posterunkach MO, w szkołach, u sołtysa itp. Jeżeli w którejś z określonych miejscowości nie można uzyskać takiego potwierdzenia, a w wycieczce nie bierze udziału przodownik turystyki kwalifikowanej uczestnik dołącza do książeczki kontrolnej zdjęcie potwierdzające jego pobyt, lub dołącza opis zwiedzanej miejscowości, względnie miejsca.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 roku. Zdobywanie odznak przed tą datą oceniane jest według regulaminu dotychczasowego.

 

Wykaz Miejscowości

 

Bałtów, Bartków, Bejsce, Bidziny, Bieliny, Bobrza, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Brody Iłżeckie, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Chobrzany, Chotel Czerwony, Chroberz, Chybice, Ciekoty, Cisów, Czarkowy, Czarnca, Czyżów Szlachecki, Ćmielów, Doły Biskupie, Działoszyce, Gacki, Gnojno, Górki Klimontowskie, Góry Pęchowskie k. Klimontowa, Grabki Duże, Grochowiska, Gruszka, Grzegorzewice, Imielno, Janowice, Jędrzejów, Kałków-Godów, Kazanów, Kazimierza Wielka, Kielce, Kije, Kleczanów, Klimontów, Konary, Końskie, Koprzywnica, Krasocin, Krzemionki k. Ostrowca, Krzyżanowice, Kurozwęki, Leszczyny, Łagów, Łopuszno, Łubnice, Maleniec, Małogoszcz, Michałów k. Pińczowa, Michniów, Miedzianka, Międzygórz k. Lipnika, Młodzawy, Mnichów, Modliszewice, Mokrsko, Momina k. Ostrowca, Moskorzew, Nagłowice, Nietulisko, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oblęgorek, Opatowiec, Opatów, Osiek, Ossala, Ossolin, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pacanów, Piekło Niekłańskie, Pińczów, Piotrkowice, Podzamcze, Chęcińskie, Podzamcze Piekoszowskie, Połaniec, Ptkanów k. Opatowa, Radoszyce, „Raj” – jaskinia, Raków, Rogów, Ruda Maleniecka, Rytwiany, Samsonów, Sancygniów, Sandomierz, Sielpia Wielka, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna, Skorocice, Skotniki, Skowronno, Smerdyna, Solec-Zdrój, Starachowice, Stara Kuźnica, Staszów, Stopnica, Stradów, Strawczyn, Suchedniów, Sulisławice, Szałas, Szewna, Szydłów, Święta Katarzyna, Świętomarz, Święty Krzyż, Świnia Góra, Tarczek, Tarłów, Tokarnia, Tudorów k. Opatowa, Ujazd, Wąchock, Widełki, Wiślica, Wiśniowa, Witosławie, Włostów, Włoszczowa, Wodzisław, Wola Grójecka, Wywła, Zagość, Zawichost, Zborówek, Zelejowa.

 

Pobierz wykaz miejscowości w formacie pdf

Pobierz regulamin w formacie pdf