Władze

 

Zarząd:
Prezes:   Wojciech Pasek
Wiceprezes:   Krzysztof Wiatr
Sekretarz:   Zbigniew Gontek
Skarbnik:   Magdalena Weber
Członkowie   Lucyna Jakubowska, Katarzyna Sorn, Tadeusz Śliwak

 

 

Komisja rewizyjna:
Prezes: Anna Męcina
Sekretarz: Ada Dębowska
Członek Wojciech Ziółkowski