Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami

2-12-2018 14:16

W dniu 24 listopada 2018 roku w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich odbył się Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami pod hasłem „100 lat opieki nad zabytkami w niepodległej Polsce”.

Organizatorami tego wydarzenia było Muzeum Regionalne PTTK w Końskich oraz obchodząca jubileusz 60-lecia pracy Komisja Opieki nad Zabytkami działająca przy koneckim oddziale PTTK.
Wydarzenie to swoim honorowym patronatem objęli: Jacek Potocki – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, Anna Żak-Stobiecka – Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach oraz Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

 

Obradom towarzyszyła wystawa pod tytułem „Legionów droga do Niepodległej''. Uczestnicy sejmiku mogli też zapoznać się z prezentacją prac laureatów konkursu „Ocalić od zapomnienia”, a także prezentacją pamiątek i dokumentów z okresu działalności Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK Końskie z lat 1958-2018.

 

W sejmiku udział wzięło ponad 80 osób z całego kraju. Obecni byli między innymi prezesi oddziałów PTTK w Kielcach, Starachowicach, Busku Zdroju i Żarnowie oraz dyrektorzy i przedstawiciele placówek muzealnych w Słupsku, Warcie, Zgierzu, Maleńcu, Adamowie, Olkuszu i Ostrowcu Św. Wśród specjalnych gości znaleźli się członkowie honorowi PTTK: Franciszek Midura, Jerzy Pabian, Andrzej Rembalski i Włodzimierz Szafiński, przedstawiciele Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK z jej przewodniczącym Andrzejem Danowskim z Łodzi, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dr Szymon Bijak z Warszawy, prezes Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Micorek z Kielc. Lokalne władze samorządowe reprezentował Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich.

 

Chociaż ruch na rzecz ochrony dóbr kultury na Ziemi Koneckiej sięga okresu kształtowania się wolnej Polski, to dopiero w 1958 roku udało się przy koneckim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego formalnie powołać Komisję Opieki nad Zabytkami. W pierwszym roku działalności liczyła ona ośmiu członków. Rok później zrzeszała już 21 opiekunów zabytków. Największy okres świetności przeżywała w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w jej ramach działało niemal 80 osób. Ogólnie podczas 60 lat istnienia komisji pracowało w niej 155 osób. Obecnie komisja liczy 17 osób, spośród których 11 regionalistów posiada państwowe uprawnienia społecznego opiekuna zabytków.
Dzięki działalności komisji udało się między oznakować tablicami informacyjnymi zabytkowe obiekty w mieście, powołać Muzeum Regionalne PTTK, stworzyć Katalog Zabytków Miasta i Gminy Końskie, opracować gminną ewidencję zabytków oraz utworzyć bazę fotograficzną obiektów zabytkowych miasta i gminy. Komisja przyczyniła się do rewitalizacji lokalnych pomników historii oraz miejsc pamięci. W ramach prac komisji organizowane były liczne konferencje, sesje muzealne i wystawy okolicznościowe o zasięgu ponadregionalnym.

 

W części uroczystej sejmiku wiadomości o historii i działalności komisji przedstawił w pokazie multimedialnym Wojciech Pasek - społeczny dyrektor Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich. Na scenie zaprezentował się dziecięcy Zespół Ludowy „Mała Korniczanka” z Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy. Później nastąpiło wręczenie wyróżnień osobom pracującym na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz podsumowanie konkursu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.
W drugiej części sejmiku swoje referaty zaprezentowali zaproszeni goście. Prof. Franciszek Midura z Warszawy poruszył tematykę społecznej opieki nad zabytkami na ziemiach polskich do 1918 roku, Katarzyna Sikora z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła referat na temat społecznej opieki nad zabytkami w polskim prawodawstwie. Po niej głos zabrał dr Andrzej Rembalski z Wszechnicy Świętokrzyskiej, który w swoim wystąpieniu zajął się tematyką zabytków przemysłu i techniki w województwie kieleckim w latach 1919-1998.

 

 

Odznaczenia i wyróżnienia za pracę społeczną na rzecz krajoznawstwa oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami otrzymali:

 

Srebrna Odznaka „Za opiekę nad Zabytkami”: Bolesław Borowiecki i Ryszard Cichoński
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Wojciech Pasek
Złota Honorowa Odznaka PTTK: Teresa Wołodkiewicz
Brązowa Honorowa Odznaka PTTK: Beata Salata
Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”: Elżbieta Jakubowska
Dyplom „Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa”: Ada Dębowska
Odznaka „50 lat w PTTK”: Marzenna Kwietniewska-Cisak
Złota Honorowa Odznaka „Turysta Ziemi Koneckiej”: Andrzej Rembalski
Medal Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich „Za Pomoc i Współpracę”: Tadeusz Nowakowski
Listy gratulacyjne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: Feliks Przyborowski, Stanisław Cisak, Bogdan Faworski
Dyplomy Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK: Mirosław Gryglicki, Jerzy Stańczyk, Tadeusz Śliwak, Krzysztof Wiatr, Włodzimierz Wojciechowski.