XXIX Rajd Zimowy

30-12-2015 11:36

Już 16 stycznia rozpoczynamy kolejny cykl imprez turystycznych w naszym Oddziale. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w pieszej wędrówce wokół miasta podczas XXIX Rajdu Zimowego. Poniżej znajduje się regulamin imprezy.

 

 

 

 

 

 

 

R e g u l a m i n

 

XXIX Rajd Zimowy


1. Organizatorzy:

 • Oddział PTTK w Końskich,
 • Klub Turystyki Aktywnej ”PASAT”.


2. Cele rajdu:

 • poznawanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej,
 • propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych.


3. Przebieg imprezy:
Start:  
        16 stycznia 2016 r. (sobota), godz. 9.30 spod  Biura PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 1, po wcześniejszej weryfikacji.
Trasa:
        Wspólny ok. 10-kilometrowy spacer drogami i ścieżkami wokół miasta Końskie do mety w miejscowości Górny Młyn (miejsce biwakowe).               
Po zakończeniu imprezy  ok. godz. 14:00, indywidualny powrót do miasta (ok.2 km).
    
4. Uczestnictwo:

 • w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane zgłoszone przez szkoły i instytucje, jak również osoby indywidualne
 • młodzież szkolna bierze udział w imprezie wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców.


Wpisowe na rajd wynosi 10 zł (dla członków PTTK 8 zł).
Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty wpisowego.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13.01.2016 r., pod adresem:

Oddział PTTK w Końskich
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel./fax  41 372 31 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Świadczenia organizatorów:

 • opieka przewodnicka
 • pamiątkowy znaczek rajdowy
 • okolicznościowa pieczątka
 • dyplomy dla grup zorganizowanych
 • ognisko turystyczne, kiełbaska, pieczywo, herbata
 • punkty na OTP i odznakę „Turysta Ziemi Koneckiej”
 • losowanie upominków.


6. Obowiązki uczestników:

 • przestrzeganie Karty Turysty, zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody
 • posiadanie odpowiedniego ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych
 • stosowanie się do poleceń organizatorów


7. Postanowienia końcowe:
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany trasy rajdu lub terminu jego odbycia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.