9-03-2017 12:39

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Z uwagi na to, że pozostała nam jeszcze pula kilku wolnych miejsc na organizowany przez nas CZAK 2017 pragniemy poinformować o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 15 lipca 2017 r. Przypominamy, że o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń wraz z wpłatą pełnej kwoty wpisowego na nasze konto bankowe.
Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet Organizacyjny XLVII CZAK „Końskie 2017”

9-12-2016 11:51

Informujemy, że już zatwierdzone zostały terminy organizacji imprez programowych na rok 2017. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem naszych imprez turystycznych. 

8-11-2012 9:07

 

 

Mając na uwadze zachowanie w pamięci nie żyjących już, a wyjątkowych osób, które dla naszego dobra poświęciły działalności krajoznawczo-turystycznej długie lata swojego życia, Zarząd Oddziału PTTK w Końskich wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami wychodzi z inicjatywą wyróżnienia ich grobów specjalnymi tabliczkami-emblematami